Autoverzekering polis

Polis Autoverzekering

Heeft u plannen om een autoverzekering af te sluiten of over te stappen van autoverzekering? Dan is het verstandig om eerst zorgvuldig de polisvoorwaarden van de verschillende verzekeraars door te nemen en met elkaar te vergelijken.

Polis autoverzekering

Wij hebben op deze pagina een korte beschrijving gemaakt van zaken die over het algemeen in de polisvoorwaarden van een autoverzekering staan en belangrijk zijn. Over het algemeen staan de volgende zaken beschreven in de polisvoorwaarden:

1. Lijst van begrippen.
2. Beschrijving van hoe de verzekering tot stand komt en hoe de verzekering kan worden beƫindigd.
3. Beschrijving van hoe de verzekerde dient te handelen in het geval van schade.
4. Beschrijving van hoe de verzekeraar de schade afhandelt.
5. Beschrijving van de hulpverlening van de verzekeraar.
6. Beschrijving van de dekking van de verzekering.
7. Opbouw van premie en kortingen.
8. Uitsluitingen.

Lijst van begrippen

Bijna iedere polisvoorwaarde heeft een lijst van begrippen en de betekenis van deze begrippen die in de polis voorkomen. Deze begrippenlijst helpt u bij het beter begrijpen van de polisvoorwaarden. Op de pagina begrippenlijst autoverzekeringen vindt u een overzicht van veel voorkomende begrippen en de betekenis ervan.

Beschrijving van hoe de verzekering tot stand komt en hoe de verzekering kan worden beƫindigd

Er staan in de polisvoorwaarden exact beschreven hoe en wanneer de verzekering tot stand komt en hoe en binnen welke termijn u de verzekering kunt opzeggen. Deze voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen.

Beschrijving van hoe de verzekerde dient te handelen in het geval van schade

In de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven wat te doen als verzekerde in het geval van schade. Meestal dient u na schade (telefonisch) contact op te nemen met de verzekeraar.

Beschrijving van hoe de verzekeraar de schade afhandelt

De verzekeraar handelt in de meeste gevallen de schade rechtstreeks af met de verzekeraar van de wederpartij. Daarnaast hebben de meeste verzekeraars een eigen schade-expert die de schade kan beoordelen.

Beschrijving van de hulpverlening van de verzekeraar

Hulpverlening in Nederland

De hulpverlening binnen Nederland omvat meestal vervoer van de auto en vervoer van personen (inclusief bagage) naar een willekeurige plek in Nederland.

Hulpverlening in het buitenland

De verzekeraar biedt vaak een vergoeding voor het vervoer van de auto en van personen (inclusief bagage) naar Nederland.
Daarnaast staat er in de polisvoorwaarden vermeld dat als de auto te repareren is in het buitenland, dit als eerste wordt geprobeerd. De kosten van deze reparatie worden vergoed.

Beschrijving van de dekking

De dekking en de vergoeding die u ontvangt in het geval van schade hangt af van het soort verzekering die u afsluit, zoals een WA, WA-plus of Cascoverzekering. Een beschrijving van de dekking van de verschillende autoverzekeringen staat op onze pagina dekking autoverzekering.

Opbouw van de premie en kortingen

De verzekeraars hanteren een bonus-malussysteem. Dit systeem bestaat uit een ladder waarbij u kunt stijgen als u schadevrij rijdt en weer kunt dalen als u schade maakt. De exacte percentages van deze ladder verschillen per verzekeraar en staan in de polisvoorwaarden van de verzekeraar vermeld.

Uitsluitingen

In de polisvoorwaarden staan een aantal situaties beschreven waarin de verzekeraar geen vergoeding geeft. Deze uitsluitingen kunnen onder andere zijn:

  • Als u geen geldig rijbewijs heeft
  • Als u een ongeluk heeft gemaakt tijdens een snelheidswedstrijd