Aanvullende autoverzekering

Aanvullende autoverzekering

Naast de autoverzekeringen zoals de wettelijk verplichte verzekering (WA verzekering), de uitgebreidere WA-Plus verzekering en de Volledige Casco verzekering, is het mogelijk om aanvullende autoverzekeringen af te sluiten.

Er bestaan drie vormen van aanvullende autoverzekeringen. Deze zijn:
1. Ongevallen inzittenden verzekering
2. Schadeverzekering voor Inzittenden
3. Rechtsbijstandverzekering

Op deze pagina zal uitgebreid aandacht besteed worden aan deze drie vormen van aanvullende autoverzekeringen.

Ongevallen inzittenden verzekering

Wat is een ongevallen inzittenden verzekering?
Deze verzekering is te vergelijken met een ongevallenverzekering. Er wordt een bepaald bedrag uitgekeerd als de inzittenden van een auto betrokken raken bij een ongeval en daar blijvend invalide van worden of komen te overlijden.

Wat is de dekking van een ongevallen inzittenden verzekering?
Vaak wordt er vooraf met de verzekering een bedrag afgesproken dat wordt uitgekeerd als er na een ongeluk sprake is van blijvende invaliditeit of als de inzittenden komen te overlijden.

Indien de inzittenden 100% invalide raken,  zal het totale bedrag worden uitgekeerd. En als de inzittenden niet volledig maar wel blijvend invalide raken, dan zal er een bepaald percentage van het vaste bedrag worden uitgekeerd. Deze percentages zijn terug te vinden in de polisvoorwaarden van uw verzekering. In het geval van overlijden, wordt er een vast bedrag aan de nabestaande(n) uitgekeerd.

Het bedrag wordt niet alleen uitgekeerd als de inzittenden in de auto zitten en er gebeurt een ongeluk (en de inzittenden raken blijvend invalide of komen te overlijden). Ook als de inzittenden instappen, uitstappen of naast de auto staan in het geval van autopech, zal de verzekeraar een bedrag uitkeren.

Schadeverzekering voor inzittenden

Wat is een schadeverzekering voor inzittenden?
Met een schadeverzekering bent u als bestuurder en/of als inzittenden, in geval van een ongeluk, gedekt voor verschillende soorten schade.

Wat is de dekking van een schadeverzekering voor inzittenden?
Bij een schadeverzekering voor inzittenden wordt de werkelijke schade vergoed, dus niet voor een vast bedrag, zoals bij een ongevallen inzittenden verzekering.

Voorbeelden van zaken die zijn gedekt zijn:
1. Medische kosten
2. Schade die het gevolg is van uw ongeluk, zoals:
– Hulp in de huishouding
– Het verlies aan inkomsten
– Kosten van een begrafenis
– Kosten van vervangend vervoer
3. Zaakschade, zoals:
– De bagage die in uw auto lag
– De kleding die u droeg.

Niet gedekt binnen een schadeverzekering voor inzittenden is de schade aan uw auto zelf.

Rechtsbijstandverzekering

Wat is een rechtsbijstandverzekering?
U krijgt bij een rechtsbijstandverzekering juridische hulp bij het verhalen van schade die is veroorzaakt ten gevolge van een ongeluk zonder dat het uw schuld was.

Wat is de dekking van een rechtsbijstandverzekering?
Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten krijgt u juridische hulp als u problemen krijgt met het verhalen van schade, zoals letselschade en/of zaakschade.